Horne Rundkirke foran slottet

Horne, bindingsværkshus

Fåborg, gadebillede

M 13 Horne Rundkirke

Vi skal på denne tur lidt tidligt hjemmefra, da der er to store oplevelser vi skal nå. Det er først kirken som er beliggende ved familien Reventlow gods på Fyn. Denne kirke tilhørte indtil reformationen Cistercienserordenen, men blev som alt andet klostergods ved reformationen lagt under kronen og samtidig kom kirken til at fungere som en almindelig sognekirke. Godset kommer i forskellige adelige slægters eje, men kommer gennem forskellige intrier tilbage til kronen. Der blive oprettet et baroni under den enevældige kong Frederik 3. Det er denne kirkes interessante historie vi vil høre om ved besøget. Der vil som sædvanlig når man kører med Midtsjællands Busrejser blive orienteret om forskellige andre steder på turen og på Fyn er der jo adskillige slotte og herregårde at berette om.
Før vi kommer til Fyns rundkirke ved Horne, som i øvrigt er Fyns største landsbykirke skal vi spise ved et hyggeligt sted som vi har fundet nær Horne. Kirkens historie begynder i 1100tallet, hvor rundkirken blev bygget, det var urolige tider. Forsvarsfunktionen er stadig synlig på murenes tykkelse (ca. 2 m.) og på de skydeskår, som er at se. Men Horne kirke er anderledes end alle andre kirker, for da man nåede længere hen i middelalderen brød man hul i rundkirkens vestlige og Østlige side og skabte de gotiske tilbygninger, man nu ser. Tårnet mod vest rejser sig op i 32,4 meters højde. I tårnet hænger kirkens to klokker fra henholdsvis 1556 og 1613. Ude mod Øst, over koret, er der rejst et messespir, som en gang har huset en klokke, der blev benyttet i forbindelse med den katolske messe. Dette spir og tårnets spir er begge tækkede med træspån.

Ved reformationen kom Holme kloster under kronen og pantsattes 1538 til Clement von der Wisch  og hans arvinger, der dog skulle sørge for munkenes underhold, men være fri for borgeleje. 1539 pantsattes det til Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet (+1585), og klosteret synes nu forladt af munkene. 1541 afhændedes det til rigsråden Jakob Hardenberg til Hvedholm, der døde allr. næste år, hvorefter Holme kloster tilfaldt enken Sophie Pedersdatter Lykke, der mod skødets bestemmelser ikke holdt godset ved lige og bl.a. nedrev huse i klosteret og nedbrød gårde. 1551 fratog kronen hende Holme kloster. Året efter dømtes hun til at erstatte den i hendes og hendes mands tid skete forringelse; bl.a. var mange af klosterets prydelser og billeder bortkommet. Bygningerne fra kloster og kirke overgår til Hvedolm Slot og dettes historie bliver kædet sammen med klostrets da Hvedholm hovedgård overtager området. Hvedholm hovedgård ses nævnt første gang 1474; og har tilhørt bl.a.slægterne Hardennberg - Bille og Brahe. Den nuværende hovedbygning er fra 1882.

Grevskabet gik i 1918 over til sønnen grev Hendrik Bille Brahe Selby. Efter lens afløsningsloven i 1919 opløstes grevskabet. Selv om ejendommen havde været i familien eje siden 1400-tallet og aldrig var udlagt til "len" - lån, eller ejeren begunstiget med skattefrihed, konfiskerede staten 40 % af ejerens formue. Jord, bygninger og hele bohavet herunder familieportrætter blev takseret. Slottet blev ansat til 650.000 kr., hvorfor ejeren fik en skat på 260.000 kr. For at skaffe pengene måtte ejeren sælge slottet. I 1928 var staten eneste køber, men ville nu kun betale 175.000 kr. Konsekvensen var katastrofal for ejeren, der på få år blev reduceret fra en af landets rigeste til at være forgældet. I 1938 måtte godset sælges. Et ubrudt familieejerskab i 500 år med fornemme repræsentanter for fremskridt og udvikling blev tilintetgjort af en ugennemtænkt lovgivning.
Slot og park var i 1928 overgået til staten, som indrettede et plejehjem under sindsygehospitalet i Middelfart. I 1993 besluttedes det at nedlægge institutionen. I den forbindelse blev slottet fredet og udbudt til salg. Det stod tomt i 2 år inden læge Ann Lokdam og skovrider Gorm Lokdam i 1996 overtog det og indrettede hotel, restaurant, butik og vinkælder.

Prisen for turen indeholder: bustur, spisning, samt kaffe i bussen  se prisblad !

Midtsjællands Busrejser har mange års erfaring i at arrangerer ferierejser for grupper - ring på 5767 3737
Vi bruger techCMS fra techhouse.dk